Translate "පහ" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


පහ — fem (Swedish / svenska)
Det kardinaltal som kommer efter fyra och före sex, och som skrivs V med romerska siffror och 5 med arabiska siffror.

Translate පහ

Learn how to say "පහ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Sinhala and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey