Translate "ചര്‍മ്മം" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ചര്‍മ്മം — skóra (Polish / polski)
zewnętrzna powłoka ciała kręgowców, pełniąca funkcję ochronną, biorąca udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu (pot) i gospodarce wodnej; zawiera receptory wrażliwe na dotyk, ucisk, ciepło, zimno, ból oraz barwnik melaninę, który decyduje o jej zabarwieniu

Looking for professional Malayalam translation? Now that you know what "ചര്‍മ്മം" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Malayalam linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate ചര്‍മ്മം

Learn how to say "ചര്‍മ്മം" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Malayalam and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey