Translate "লোকগাঁথা" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


লোকগাঁথা — folklor (Polish / polski)
tradycyjne i powszechne wierzenia, praktyki i zwyczaje ludowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie w powiązaniu ze sposobem życia, często w fomie ustnej jako baśnie, legendy, przysłowia i anegdoty oraz w innych formach (mity, rytuały, obrzędy, zwyczaje, taniec, muzyka, plastyka)

Now that you've learned the Polish word for "লোকগাঁথা", maybe you also need Bengali translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Bengali linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate লোকগাঁথা

Learn how to say "লোকগাঁথা" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bengali and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey