Translate "मकड़ी" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


मकड़ी — spinnen (Dutch / Nederlands)
Een dier behorende tot de orde Araneae; leden hebben acht poten en produceren zijde uit de spinklieren onder op hun achterlijf. Sommige soorten maken met deze zijde webben waarin prooien worden gevangen (de vorm varieert van soort tot soort), maar vele jagen zonder web.

Translate मकड़ी

Learn how to say "मकड़ी" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hindi and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey