Translate "प्रदुषण" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


प्रदुषण — förorening (Swedish / svenska)
Direkt eller indirekt förändring av de biologiska, termiska, fysiska eller radioaktiva egenskaperna hos ett medium på ett sådant sätt att det skapar en fara eller potentiell fara för människors hälsa eller för hälsa, säkerhet och välfärd för någon levande art.

Looking for professional Marathi translation? Now that you know what "प्रदुषण" in Swedish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Marathi linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate प्रदुषण

Learn how to say "प्रदुषण" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Marathi and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey