Translate "प्रदुषण" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


प्रदुषण — zanieczyszczenie (Polish / polski)
pośrednie lub bezpośrednie zakłócenie biologicznych, termicznych, fizycznych i radioaktywnych właściwości jakiegokolwiek medium w taki sposób, że powstaje niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa lub pomyślności żyjących gatunków

Looking for professional Marathi translation? Now that you know what "प्रदुषण" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Marathi linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate प्रदुषण

Learn how to say "प्रदुषण" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Marathi and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey