Translate "خفاش" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


خفاش — fladdermus (Swedish / svenska)
Ett litet nattaktivt flygande däggdjur av ordningen Chiroptera, som navigerar med hjälp av radareko. Det ser ut som en mus med membranlika vingar som går från frambenen till bakbenen eller svansen.

Translate خفاش

Learn how to say "خفاش" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Persian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey