Translate "خشخاش" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


خشخاش — vallmo (Swedish / svenska)
Alla växter av släktet Papaver, med skrynkliga ofta röda kronblad och en mjölklik sav.

Translate خشخاش

Learn how to say "خشخاش" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Persian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey