Translate "קשתית" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


קשתית — iris (Swedish / svenska)
Det sammandragningsbara membran som perforeras av pupillen och som ställer in sig för att modifiera den mängd ljus som når retinan.

Translate קשתית

Learn how to say "קשתית" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey