Translate "קערה" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


קערה — schaal (Dutch / Nederlands)
Een meestal ovaal vat dat gebruikt wordt om voedsel in te bewaren, de mengen of te presenteren, zoals salade, fruit of soep, of andere voorwerpen in te bewaren.

Translate קערה

Learn how to say "קערה" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey