Translate "קעחת עביצות" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


קעחת עביצות — malarija (Slovenian / slovenščina)
Skupina človeških vročinskih bolezni s kroničnim ponavljanjem napadov vročine. Povzroča jo krvni parazit iz rodu plazmodijev, ki jih prenašajo komarji vrste Anopheles.

Translate קעחת עביצות

Learn how to say "קעחת עביצות" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey