Translate "קטלונית" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


קטלונית — kataloński (Polish / polski)
Język Katalonii, regionu autonomicznego w północno-wschodniej części Hiszpanii.

Translate קטלונית

Learn how to say "קטלונית" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey