Translate "קֶרַחָ" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


קֶרַחָ — is (Swedish / svenska)
Det täta ämne som bildas genom att vatten fryser till fast tillstånd; det förekommer ofta i form av sexhörniga kristaller.

Translate קֶרַחָ

Learn how to say "קֶרַחָ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey