Translate "קֶרַחָ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


קֶרַחָ — lód (Polish / polski)
woda w stałym stanie skupienia, substancja utworzona przez zamrożenie wody do postaci ciała stałego; tworzy heksagonalną formę kryształów; także zamarznięta powierzchnia wody

Translate קֶרַחָ

Learn how to say "קֶרַחָ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey