Translate "קֶרַחָ" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


קֶרַחָ — ijs (Dutch / Nederlands)
De dichte substantie die gevormd wordt als water bevriest naar een vaste staat; het gebeurt vaak in de vorm van hexagonale kristallen.

Translate קֶרַחָ

Learn how to say "קֶרַחָ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey