Translate "עשן" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


עשן — rök (Swedish / svenska)
En aerosol som består av synliga partiklar och gaser och som skapas av den ofullständiga förbränningen av kolbaserade material, som trä och fossila bränslen.

Translate עשן

Learn how to say "עשן" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey