Translate "עשן" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


עשן — dym (Polish / polski)
lotne produkty spalania unoszące się w powietrzu; aerozol składający się z widocznych cząstek i gazów, wytworzony z niecałkowitego spalania materiałów zawierających węgiel, takich jak drewno i paliwa kopalane

Translate עשן

Learn how to say "עשן" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey