Translate "עור" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


עור — skóra (Polish / polski)
zewnętrzna powłoka ciała kręgowców, pełniąca funkcję ochronną, biorąca udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu (pot) i gospodarce wodnej; zawiera receptory wrażliwe na dotyk, ucisk, ciepło, zimno, ból oraz barwnik melaninę, który decyduje o jej zabarwieniu

The original Hebrew definition:

עור (Hebrew)
הקרום החיצוני המכסה את הגוף של יצוריים בעלי חוליות

Translate עור

Learn how to say "עור" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hebrew and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey