Translate "Փիլիսոփայություն" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Փիլիսոփայություն — filozofija (Slovenian / slovenščina)
Akademska stroka, ki se ukvarja z razjasnjevanjem narave in pomenom običajnih ter znanstvenih prepričanj, in s preiskovanjem razumljivosti pojmov. Filozofija za to uporablja racionalne argumente, ki zadevajo domneve, samoumevnosti in medsebojne odnose. Posebej se ukvarja z racionalnimi raziskovanju narave in zgradbe realnosti (metafizika), z izviri in mejami znanja (epistemologija), z načeli in pomenom moralnih sodb (etika) ter z odnosi med jezikom in realnostjo (semantika).

Now that you've learned the Slovenian word for "Փիլիսոփայություն", maybe you also need Armenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Armenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate Փիլիսոփայություն

Learn how to say "Փիլիսոփայություն" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Armenian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey