Translate "қанд" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


қанд — sladkor (Slovenian / slovenščina)
Sladka snov v kristalih ali prahu, če je čista, je bela. Sestavljen je iz saharoze, ki se jo pridobiva iz sladkornega trsa in sladkorne pese. Večinoma se ga uporablja za hrano, pijačo in za izboljšavo okusa zdravil.

Translate қанд

Learn how to say "қанд" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey