Translate "юридическая система" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


юридическая система — pravni sistem (Slovenian / slovenščina)
Organizacija in mreža sodišč ter drugih institucij, postopkov in običajev, uradnikov in drugega osebja, povezanega z razlago in uveljavitvijo državnega prava ali s funkcijo svetovanja in pomoči v zadevah, ki se nanašajo na pravo. (Vir: OCT / RHW) Objektivno pravo, ki velja v določenem času in prostoru; v tem pomenu zajema splošna in abstraktna pravna pravila, ki so vsajena v določen družbeni sistem, iz katerega vznikajo in so v njem dejavna. (Vir: Leksikon CZ pravo)

Translate юридическая система

Learn how to say "юридическая система" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Russian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey