Translate "център за ядрени проучвания" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


център за ядрени проучвания — ośrodek badań jądrowych (Polish / polski)
obiekt, w którym naukowcy badają zachowanie się i własności jąder atomowych poprzez badania testowe i inne formy eksperymentów, często odkrywając nowe technologie stosowane w innych badaniach do celów medycznych lub przemysłowych

The original Bulgarian definition:

център за ядрени проучвания (Bulgarian)
Място, където учени и други изследователи изучават функциите и характеристиките на атомното ядро, посредством тестване и други форми на експериментиране, често с цел откриване на нови технологии за науката, медицината и промишлеността.

Looking for professional Bulgarian translation? Now that you know what "център за ядрени проучвания" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

We have experienced, native-speaking Bulgarian translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate център за ядрени проучвания

Learn how to say "център за ядрени проучвания" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bulgarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey