Translate "туркӣ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


туркӣ — turecki (Polish / polski)
Język turkijski używany głównie w Turcji, na Cyprze oraz innych krajach dawnego Imperium Ottomańskiego.

Translate туркӣ

Learn how to say "туркӣ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey