Translate "три" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


три — kolme (Finnish / suomi)
Kahden jälkeen ja ennen neljää tuleva kardinaaliluku, jonka esitys roomalaisin numeroin on III ja arabialaisin numeroin 3.

Translate три

Learn how to say "три" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Macedonian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey