Translate "тобистон" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


тобистон — sommar (Swedish / svenska)
Traditionellt den andra av de fyra årstiderna, anses vara mellan 21 juni och 20 september (eller enbart juni, juli och augusti) på norra halvklotet, och mellan 21 december och 20 mars (eller bara december, januari och februari) på södra halvklotet.

Translate тобистон

Learn how to say "тобистон" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey