Translate "тобистон" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


тобистон — zomer (Dutch / Nederlands)
Traditioneel het tweede van de vier seizoenen, met aanvang op 21 juni en durend tot 20 september (of enkel juni, juli en augustus) op het noordelijk halfrond en een aanvang op 21 december durend tot 20 maart (of enkel december, januari en februari) op het zuidelijk halfrond.

Translate тобистон

Learn how to say "тобистон" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey