Translate "тобистон" into Czech (čeština)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


тобистон — léto (Czech / čeština)
Tradičně druhé roční období ze čtyř, od 21. června do 20. září (nebo prostě červen, červenec, srpen) na severní polokouli a od 21. prosince do 20. března (nebo prostě prosinec, leden, únor) na jižní polokouli.

Translate тобистон

Learn how to say "тобистон" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Czech by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey