Translate "нуқра" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


нуқра — srebro (Polish / polski)
Ciągliwy kowalny połyskliwy szarawobiały pierwiastek mający wśród metali najwyższe własności przewodnictwa elektrycznego i cieplnego.

Translate нуқра

Learn how to say "нуқра" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey