Translate "никел" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


никел — nikelj (Slovenian / slovenščina)
Koven, raztezen, srebrnobel kovinski element, ki je zelo močan in odporen proti koroziji, nahaja se v pentlanditu in nikelinu. Uporablja se zlitinah, zlasti za povečanje žilavosti jekla, za posrebritev in kot katalizator pri organskih sintezah. (Vir: CED)

Translate никел

Learn how to say "никел" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey