Translate "никел" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


никел — nikiel (Polish / polski)
kowalny, ciągliwy, srebrzysto-biały pierwiastek metaliczny, odporny na korozję; występuje głównie w pentlandycie i nikolicie, używany do produkcji stopów, szczególnie w celu wzmocnienia stali, w galwanotechnice oraz jako katalizator w syntezach organicznych

Translate никел

Learn how to say "никел" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tajik and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey