Translate "железнодорожная станция" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


железнодорожная станция — järnvägsstation (Swedish / svenska)
En plats längs en rutt eller linje vid vilken tåg stannar för att plocka upp och lämna av passagerare och gods, i synnerhet i hop med anslutande byggnader och tjänsteinrättningar.

Translate железнодорожная станция

Learn how to say "железнодорожная станция" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Russian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey