Translate "железнодорожная станция" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


железнодорожная станция — dworzec kolejowy (Polish / polski)
miejsce, w tym budynki, w którym pociągi zatrzymują się aby umożliwić pasażerom wsiadanie i wysiadanie oraz załadunek i rozładunek towarów

Translate железнодорожная станция

Learn how to say "железнодорожная станция" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Russian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey