Translate "гæххæтт" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


гæххæтт — papier (Polish / polski)
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy otrzymywany w wyniku procesu produkcyjnego z włókien, głównie roślinnych, z odpowiednimi dodatkami

Translate гæххæтт

Learn how to say "гæххæтт" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Ossetian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey