Translate "Турција" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Турција — Turcja (Polish / polski)
Państwo położone częściowo w Europie i częściowo w Azji, nad Morzem Śródziemnym, ze stolicą w Ankarze.

Translate Турција

Learn how to say "Турција" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Macedonian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey