Translate "Китай" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Китай — China (Dutch / Nederlands)
Een land in Oost-Azie dat grenst aan de Gele Zee, de Oost-Chinese Zee en de Zuid-Chinese Zee. Het is in het oosten verder begrensd door Rusland en Noord-Korea, in het noorden door Rusland en Mongolië, in het westen door Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan, Pakistan en Afghanistan, en in het zuiden door India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos en Vietnam.

Translate Китай

Learn how to say "Китай" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Ossetian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey