Translate "ögg" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ögg — oko (Slovak / slovenčina)
Orgán citlivý na svetlo, ktoré prevádza na elektrické signály posielané do mozgu, čím umožňuje zvieratám vidieť.
Stred búrky okolo ktorého fúkajú vetry.

The original Lombard definition:

ögg (Lombard)
El cénter d'ün ciclun, inturna a che ul veent al bufa
Òrgan sensíbil a la lüüs, ch-al la cuvertiss in segnaj elétregh, bun da fa sü di im'gen dal uget emissuur u refletuur da lüüs íntal cervel.

Translate ögg

Learn how to say "ögg" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Lombard and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey