Translate "ética" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ética — etyka (Polish / polski)
Nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnieniem rzeczywiście istniejącej moralności i ustaleniem dyrektyw moralnego postępowania.

Translate ética

Learn how to say "ética" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey