Translate "Ästuare Ozeanographie" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Ästuare Ozeanographie — oceanografija rečnih ustij (Slovenian / slovenščina)
Preučevanje fizikalnih, kemičnih, bioloških in geoloških značilnosti delno zaprtega priobalnega vodnega pasu, ki ima prost izhod na odprto morje, na tem območju se morska voda meša s sladko vodo, posledica je zmanjšana vsebnost soli v morski vodi. (Vir: MHE / APD)

Translate Ästuare Ozeanographie

Learn how to say "Ästuare Ozeanographie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey