Translate "Ästhetik" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Ästhetik — estetika (Slovenian / slovenščina)
Ocene in vrednostne sodbe, temelječe na kakovosti človekovih zaznavnih izkustev (s pomočjo vida, sluha, vonja, okusa, otipa in gibanja), izzvanih s pojavi ali sestavinami okolja.

Translate Ästhetik

Learn how to say "Ästhetik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey